بزرگداشت كوروش كبير

بزرگداشت كوروش كبير
برای نظر دادن اولین باش!

بزرگداشت كوروش كبير

رفتن به كتابخانه وتحقيق راجب منشور كوروش
گفتگو راجب كوروش كبير واينكه چه اتفاقي ميافتد كه يك نفر ماندگار ميشود
و در ذهن ما ميماند و از تجربياتش استفاده ميشود ???

پاسخ يكي از كودكان ؟؟

- چون كوروش از خرد خود استفاده ميكند..

كتابي راجب كوروش را ورق زديم ومتوجه شديم منشور كوروش راجب حقوق بشر هست.

حقوق بشر چيست؟؟؟

حقوق چه معني ميدهد ؟؟

پاسخ يكي از بچه ها:

"اينكه احترام بگذاريم به كسي آسيب نرسانيم."

تصميم گرفتيم منشور كوروش ومقبره آن را درست كنيم
با كاغذ، با كلاژ، با سفال ...

با سفال ...

بچه ها با كيف ولذت شروع به كار كردند وگِل هايشان را آماده كردند.
يكي تصميم گرفت منشور كوروش را درست كند. يكي مقبره را ...
هركس مدل خودش منشور ومقبره را درست كرد.
و به عنوان ياد بود به خانه بردند.

 

Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.