بازدید از پارک ساعی

بازدید از پارک ساعی
برای نظر دادن اولین باش!
گزارش يكشنبه موسسه آوند :
گردش در پارك ساعي ...
وبازديد از پرندگان ..
پرنده هاي زيبا وخوشرنگ مثل طوطي وكبوتر ،گنجشك هاي زيبا وخوشرنگ 
تجربه ي بچه ها دركنار پرنده ها وگفتگوي آنها با يكديگر ...
كبوتر در گلدون تخم ميذاره 

..نه بابا كبوتر خودش لونه داره 
خاله تخم كبوتر را ميتونيم بخوريم ..
وادامه وتحقيق راجب كبوتر ..
پارك ووسايل بازي وشور وهيجان بچه ها 

سرسره ها را برعكس بالا ميرود واين يك مهارت است كه يك كودك مبتواند داشته باشد و...
Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.