گزارش يكشنبه ١١تيرماه

گزارش يكشنبه ١١تيرماه
برای نظر دادن اولین باش!

گزارش يكشنبه ١١تيرماه

جشن تيرگان ....
وآب بازي در پارك آب وآتش

خاله جشن تيرگان چه جشني است ؟؟

روزي كه آرش كمانگير مرز بين ايران وتوران را مشخص ميكند

جشن تيرگان روزي است كه در سرزمين ما مدتهاي طولاني باران نيامد
ودر اين زمان باران باريد ومردم شادي كردند

واين روز را جشن گرفتند كه يكي از مراسم آن آب بازي است

پارك آب وآتش ...
بچه ها با شور وهيجان وارد پارك شدند ابتدا بازي هاي گروهي انجام داديم
قطار بازي زير سايه درخت ها
تجربه پا برهنه راه رفتن روي چمن

ميان وعده خوشمزه را در محيط زيباي پارك آب وآتش نوش جان كردن

تا آب باز شد بچه ها با شور هيجان به قسمت آب بازي پارك حركت كردند
خيس خيس
موش آب كشيده
سرتا پا خيس
حتي كفشهام هم خيس
اين صحبت بچه ها بود زماني كه آب بازي ميكردند
بعد از آب بازي بچه ها در كنار آفتاب حمام آفتاب گرفتند وبه سمت اتوبوس حركت كردند ....

Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.