برنامه يكشنبه چهارم تيرماه موسسه آوند

برنامه يكشنبه چهارم تيرماه موسسه آوند
برای نظر دادن اولین باش!

برنامه يكشنبه چهارم تيرماه موسسه آوند

بازديد از موسسه تيك تاك

شور وهيجان وبازي
ورودي مهد بچه ها با يك ديوارنسبتا  بزرگ صخره نوردي روبه رو شدند كه تجربه متفاوتي براي كودكان بود
مربي ها وبچه ها همگي صخره نوردي را تجربه كردند
بعد از آن به اتاق بازي رفتيم كه جلوي در ورودي اتاق
با درخت توتي كه پراز توت هاي هيجان انگيز بود روبه رو شديم
تقريبا همه ي توت خورديم
توت هاي قرمز مزه ي خاصي نداشت
پرس وجو كه كرديم به ما گفتند اين درخت ريشه در سيمان دارد وبسيار درخت با قدرتي هست كه با اينكه ريشه در سيمان دارد انقدر زياد بار ميدهد

صحبتهاي مسوول مهد در مورد درخت براي بچه ها جالب بود

وارد اتاق بازي شديم كه عمو حامد عزيز منتظر ما بود با برنامه هاي متفاوت
صندلي بازي كه بچه ها روي صندلي خود مينشستند وبا صداي عمو جاها را تغيير ميدادند

بازي بعدي دور يك چهارگوش بزرگ كه پر بود از كاغذ رنگي هاي متفاوت راه ميرفتيم وبعد با مشخص شدن رنگ روي رنگ مشخص شده ميپريديم

قصه ي نخودي

بچه ها بازهم قصه نخودي را شنيدند ولذت بردند

Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.