برنامه يكشنبه ٢٨خرداد ماه

برنامه يكشنبه ٢٨خرداد ماه
برای نظر دادن اولین باش!


برنامه يكشنبه ٢٨خرداد ماه

پارك ترافيك ....

گفتگو راجب پارك ترافيك
پارك ترافيك چه مكاني است ؟؟؟
پارك ترافيك يعني چه ؟؟؟
حس كنجكاوي و هيجان در كودكان آوندي ...
پارك ترافيك ...
استقبال تسهيلگر همراه در پارك ترافيك
پارك ترافيك مكاني است كه با علائم راهنمايي ورانندگي آشنا ميشويم

مكاني سرسبز و زيبا
صف شدن كودكان پشت سرهم
وعبور از خيابان
زماني كه چراغ عابر پياده سبز است !
آيا عابر پياده ميتواند از خيابان عبور كند ؟؟؟؟
وزماني كه چراغ قرمز است چطور ؟؟؟
بچه ها با اشتياق وبه درستي پاسخ تسهيلگر را ميدادند
بعد از آن وارد اتاقي شديم كه پراز چراغ بود
چراغ هاي سبز ،زرد ،قرمز
وبچه ها نمايشي را انجام دادند
كه كودكي نقش ماشين را انجام ميداد
وكودك ديگر نقش عابر پياده را ..

و مربي همراه ما چراغ هاي ماشين ووعابر پياده را روشن وخاموش ميكرد وبچه ها باتوجه به علائم چراغ تشخيص ميدادند كه آيا ميتوانند عبور كنند يا خير

بعد ازآن كودكان در فضاي سبز پارك آب بازي كردند وآب بازي متفاوت
وبخش خوشمزه برنامه ميان وعده هاي مقوي ودلچسب

Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.