بازدید از رصد خانه

بازدید از رصد خانه
برای نظر دادن اولین باش!

برنامه ي يكشنبه آوند 1396/1/27
پراز هيجان پراز شادي وسرور
رصد خانه
رصد خانه چه مكاني است ؟؟؟

سوال كودكان آوندي در مورد رصد خانه ؟؟؟؟

آيا در رصد خانه ما ميتوانيم ستاره ها را از نزديك ببينيم ؟؟

ميتونم به ستاره ها دست بزنم ؟؟
تلسكوپ چه شكلي هست ؟؟
كودكان آوندي به رصد خانه رفتند تا پاسخ سوالات خودرا دريافت كنند.

به رصد خانه رصد خانه رسيديم

مسوول رصد خانه ما را به سالني براي تماشاي فيلمي دعوت كردند
ابتدا به ما عينك هايي دادند كه به روي چشمانمان بگذاريم و را تماشا كنيم
فيلمي پراز هيجان وكشف جديدآغاز شد
نمايي از اقيانوسهاي عظيم
كه داستان دو آبزي كه قرار بود ياد بگيرند
چگونه براي زنده ماندن وزندگي تلاش كنند


ماجراهاي عجيبي در طول مسير زندگي داشتند كودكان ما تمام اين ماجرا را دنبال كردند
وتجربه ي متفاوتي را داشتند

مسوول رصد خانه ما را به طبقه بالا راهنمايي كرد

هيجاني عجيبي در چشمان كودكان موج ميزد
آيا اينجا ما ميخواهيم ستاره ها را ببينيم
آسمان شب

نمايي از آسمان شب وآشنايي با ستاره ها واجرام آسماني
منظومه شمسي

سياره هاي منظومه ي شمسي
مريخ ،مشتري،زهره ،عطارد ،بهرام ،ونوس ،ناهيد....
آشنايي با خرس بزرگ يا دب اكبر كه يكي از صورتهاي فلكي هست
خرس كوچك يا دب اصغر
وزيبايي اين قسمت زماني بود كه ..

وقتي خرس بزرگ وخرس كوچك (دب اكبر ودب اصغر ) را توضيح ميدادند يكي از كودكان ما گفت :مثل كتاب خرس بزرگ و خرس كوچولو كه بسيار كتاب داستاني زيبا وجذابي براي كودكان هست مترجم اين كتاب رضي هيرمندي هست

Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.