باردید از حمام عمومی

باردید از حمام عمومی
برای نظر دادن اولین باش!

برنامه ي يكشنبه ي آوند 
بازديد از حمام
گفتگو راجب حمام عمومي در زمانهاي قديم 
ساعت نه ونيم صبح حركت به سمت حمام 
هيجان بچه ها راجب اينكه آيا ميشود جايي غير از خانه حمام كرد
بازديد از در ورودي حمام كه قسمت راهرو حمام قفسه هايي پربود از ليف وحوله براي افراد 
هرقسمتي از حمام اتاقك هاي كوچكي داشت كه دوشهاي حمام قرارداشت وبچه ها از آن بازديد ميكردند
زماني كه بازديد به پايان رسيد قسمت خوشمزه ماجرا شروع شد بچه ها ميان وعده هاي خوشمزه را نوش جان كردند

Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.