تسلیت به آتش نشانان

تسلیت به آتش نشانان
برای نظر دادن اولین باش!

برنامه يكشنبه دوم بهمن ماه ٩٥
گفتگو با كودكان راجع به مكاني كه براي رفتن برنامه ريزي شده ..
آتشنشاني نامي آشنا براي همه ي كودكان آوندي
اما اينبار متفاوت بود
اينبار براي آشنايي با آتشنشان وآتشنشاني نميرفتيم
براي همدلي وتسليت ميرفتيم
چگونه به كودكانمون اعلام كنيم كه ما كنار كساني ميرويم كه عزيزانشان را ازدست داده اند
كاري بس سخت دشوار بود براي مربيان آوند
گفتگو را با قدرداني از آتشنشانها شروع كرديم
همه ي بچه ها همراشون يك شاخه گل داشتند
همه آماده ي رفتن شديم
 به ايستگاه آتشنشاني رسيديم
بچه ها با شاخه گل هاشون پياده شدند وبه سمت آتشنشانها رفتند
اشك در چشمان همه جاري بود وسكوت همه جارا فرا گرفته بود ....
اما همدلي خيلي خوب شكل گرفت

ياد گرفتيم كه همواره زندگي مشكلاتي را براي ما به همراه خواهد داشت و ما توانايي مقابله با آن را داريم


بعد از آن بازديد از شهر كتاب را داشتيم
همه باهم راهي شهر كتاب شديم
بچه ها از همه ي قفسه ها ديدن كردند
كه شامل :قفسه بازي هاي فكري
كتاب كودك
بازي هاي كامپيوتري
لوازم تحرير
ميان وعده خوشمزه ??

Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.