برنامه برف بازي يكشنبه (دارآباد)

برنامه برف بازي يكشنبه (دارآباد)
برای نظر دادن اولین باش!

برف وشادي
برنامه برف بازي يكشنبه (دارآباد)
شروع برنامه برف بازي دريك جاي سرد سرد

گلوهاي برف وپرتاب آن درهوا لذت برف درپاييز

ساختن آدم برفي ☃☃☃
عشق ودوستي وبازي در برف (سر سره بازي ☁️)❄️❄️
ليز خوردن روي برف وهيجان وشادي

خوردن خوراكي هاي خوشمزه در يك روز برفي بسيار  لذت بخشه كودكان آوند روز يكشنبه خوشمزه را همراه هم نوش جان كردند
بچه ها درخواست كردن كه به بازي  بروند وبا وسايل بازي شادي خود را دوبرابر كنند
روز بسيار شاد وپرازتجربه هاي ناب را كودكان آوند سپري كردند.
آرزوي  بچه ها كاشكي زمستونا هميشه  برف بياد

Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.