کارگاه پی آر آی

کارگاه پی آر آی
برای نظر دادن اولین باش!
کارگاه  پی آر آی  
کارگاه پی آر آی شامل بحث های تئوری، تمرینهای عملی و مراقبه هایی ایست که به شناخت عمیقتر از خود کمک می کند و تماس با قسمتهای پنهانی روان را که نا خودآگاهانه کنترل افکار، احساسات و رفتار ما را به دست دارند میسر می سازد.
پی آر آی  رویکردیست نوین به مساله ناخوداگاه و نظام دفاعی روان. نظامی که با وجود اهمیت حیاتی اش در دوران کودکی، در بزرگسالی عامل رنجها و گرفتاریهای متعددی ازجمله افسردگی ، اضطراب،  اعتیاد، خشم، هراس و انواع ترسهاست.
بر اساس این نظریه، بسیاری از گرفتاری های احساسی ما ناشی از توهم هایی هستند که سعی در حفاظت از ما دارند اما در حقیقت مانع از ادراک درست واقعیت و بهره مندیمان از لحظات زندگی می شوند.
پی آر آی  راهنمایی عملیست برای پایان دادن به این توهم ها و رفتارهای دفاعی ناشی از آنها، که با تمام قدرت سعی  دارند ما را از مواجه شدن با آنچه که بر اثرتجربیات ناخوشایند گذشته خطرناک می پنداریم برحذر دارند.
Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.