آیا میدانید چه تیپ شخصیتی دارید؟

آیا میدانید چه تیپ شخصیتی دارید؟
برای نظر دادن اولین باش!
آیا میدانید همسر، فرزند و یا همکاران چه تیپ شخصیتی دارند؟
آیا میدانید بر حسب شحصیت چگونه  رفتار کنید، تا از صدمه زدن به خود یا آنها جلوگیری کنید؟
در این کارگاه با 9 تیپ شخصیتی آشنا میشویم که می تواند ما را به خود و ذیگران نزدیک سازد.
استاد جواهر باقری
دو جلسه سه ساعته دوشنبه 6 و 13 دی ماه 1395
16 صبح الی 19
Prev Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.