دوره تغییر ذهن تغییر زندگی

دوره تغییر ذهن تغییر زندگی
برای نظر دادن اولین باش!
دوره هاي آموزشي تغيير ذهن تغيير زندگي
اين دوره ها بر اساس نظريه روانشناس برجسته معاصر دكتر آلبرت اليس پي ريزي شده است مبتني بر اين اصل كه ماجراهاي زندگي  به تنهايي باعث ناراحتي و خوشحالي افراد نميشوند بلكه افراد در پاسخدهي به وقايع حق انتخاب دارند بدين منظور كه انسان ها در برابر رويدادهاي زندگي قبل از آنكه واكنش احساسي و رفتاري نشان دهند ابتدا فكر ميكنند ، يعني رويدادها ابتدا در ذهن ما توسط نظام باورها و ارزشهاو عقايد ما تعبير و تفسير ميشود سپس رفتار و هيجان بروز پيدا ميكند ولي گاهي اين روند خيلي سريع است كه افراد متوجه آن نميشوند و البته بخش اعظم افكار و انگيزه هاي ما در ناخودآگاه ما جای دارند.
دوره هاي آموزشي تغيير ذهن تغيير زندگي به افراد كمك ميكنند تا با شناسايي باورها و ارزش هاي خود و تغيير باورهاي نامعقول و جايگزين كردن باورهاي منطقي و معقول بتوانند احساس و رفتار كارامدي را در مواجه با رويدادهاي زندگي نشان دهند و از زندگي لذت بخشتري برخوردار شوند
-----------------------------------
كلاسها به صورت ترميك هر دوره ٤-٦ جلسه به قرار زير برگزار ميشود
١.آرامش و مديريت استرس
٢.هوش هيجاني
٣.تحليل رفتار متقابل و شفاي كودك درون
٥.تفكر عقلاني
٦.مبحث سايه يونگ
٧.ارتباطات
--------------------------------------------------------
 شروع كلاس آرامش و مديريت استرس يكشنبه٩خرداد ١٠الي١٢  تلفن
Next
نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.